Dades per a reflexionar sobre els abusos sexuals infantils

Abuso Sexual Infantil

No és fàcil determinar la incidència real en la població dels abusos infantils durant la infància, ja que aquest problema passa habitualment en un entorn privat -la família- i els menors poden sentir-se impotents per revelar l’abús. No obstant això han estat nombrosos els estudis i investigacions que han tractat de mesurar la prevalença o incidència d’aquest fet en la població general.

Naturalesa dels abusos sexuals a menors

En un estudi elaborat per Arbreda, Duarte i Cantó-Cortés (2011) sobre la naturalesa dels abusos sexuals a menors i les seves conseqüències en la salut mental de les víctimes, es va avaluar la incidència dels abusos sexuals sobre una mostra de 2.159 estudiants universitaris . A continuació us presentem algunes dades per reflexionar.

Incidència real (%) de nens que pateixen abusos

Dels 2.159 participants en l’estudi 269 van reconèixer haver patit algun tipus d’abús sexual, la qual cosa significa el 12,46% del total, o en altres paraules, que 12 de cada 100 nens són víctimes d’algun tipus d’abús sexual.

Abús sexual infantil
Abús sexual infantil per sexe

Edat d’inici dels abusos

L’edat mitjana dels nens que comencen a ser abusats és de 8,87 anys, sent de 10 anys en aquells casos que l’abús conté un únic episodi i de 7,76 anys quan els abusos de produeixen de manera reiterada.

Tipologia i reincidència en els abusos sexuals

Pel que fa a quin tipus d’abusos sexuals són perpetrats contra els menors, el principal són els tocaments (62,83%), mentre que el sexe oral i / o la penetració vaginal o anal té una alta prevalença de gairebé el 25%. Si revisem el nivell de reincidència en els abusos, podem apreciar que pràcticament la meitat es produeixen en un episodi únic, mentre que l’altra meitat es produeix de manera repetida o generalitzada en el temps.

Reincidència abús sexual infantil

Sexe de l’agressor i la seva relació amb la víctima

Gairebé la totalitat dels agressors sexuals infantils (95%) són homes mentre que únicament el 5% són dones. Més de la meitat de les agressions sexuals infantils es produeixen en el si de la família.

Sexe de l'agressor sexual infantil
Relació de l'agressor amb la víctima de l'abús sexual infantil

Estratègies per fer / tapar l’abús infantil

A continuació us presentem les principals estratègies utilitzades per l’agressor sexual infantil per realitzar aquesta conducta i per posteriorment aconseguir el silenci del menor.