Mindfulness amb panses

Mindfulness de las uvas pasas

L’exercici de les passes serveix con pràctica senzilla per començar amb el mindfulness. L’exercici tindrà una durada d’entre 5 i 10 minuts. S’hauria de dedicar entre 20 i 30 segons en cada una de les 8 fases que es detallaran i seria recomanable un lloc on es pugui estar tranquil, sol, sense interrupcions ni telèfons ni objectes que puguin despistar. Un paper i un bolígraf per anotar les reaccions. L’objectiu és menjar-se les panses (o la fruita seca que volem) de manera conscient.

Detall dels passos o fases de la pràctica

  1. Subjectar: ​​Agafar la passa i subjectar-la amb el palmell de la mà o amb els dits. Mantenir la concentració a la passa com si fos la primera vegada que es veu alguna cosa semblant. Fer-se preguntes del tipus: Quin pes té? La noto a la mà? ¿Projecta una ombra sobre el palmell de la mà?
  2. Veure: Prendre una mica de temps per veure realment la passa imaginant que mai has vist cap. Observar-la amb tota l’atenció, deixant que els ulls del explorin i examinant els punts de llum on brilla més, els forats més foscos, els plecs, els contrastos de colors, etc.
  3. Tocar: Moure la passa entre els dits explorant la seva textura. Fer-se alguna pregunta com: ¿quina sensació em transmet amb l’altra mà?
  4. Olorar: Ens haurem de apropar la passa al nas i percebre les sensacions amb cada inspiració. Té algun tipus d’olor? D’alguna manera hem de deixar que la nostra consciència s’ompli. No cal desesperar si no percebem cap olor, podem simplement percebre que no té olor.
  5. Posar: Ara ens haurem de apropar la passa a la boca de manera lenta. Ens fixarem en com la mà i el braç saben exactament on han de col·locar la passa. Amb delicadesa ens la posarem a la boca percebent que fa la nostra llengua per “rebre-la”. Sense mastegar-, explorarem les sensacions que ens aporta la passa a la llengua. A poc a poc anirem explorant gradualment amb la llengua.
  6. Mastegar: A continuació mossega la passa conscientment i percebrem els efectes de la fruita a la boca, centrant-nos en els sabors. Prestarem atenció a la textura quant les dents la mosseguen. La continuarem mossegant lentament sense empassar-nos-la.
  7. Empassar: Prestarem a continuació si som capaços de detectar la primera intenció de empassar-se la passa pel que fa aquesta idea aparegui en la nostra ment. Tractarem d’apreciar els moviments de preparació que fem amb la llengua, explorant si som capaços de seguir les sensacions que produeix l’acte d’empassar. Tractarem de sentit com la passa viatja cap a l’estómac.
  8. Efectes posteriors: Ens farem preguntes de l’estil: ¿persisteix el seu gust a la boca? Quines sensacions es tenen en no tenir-la en la boca? ? Hi ha un impuls per menjar-se un altre passa?.