Què són les emocions? Hi ha emocions bones i dolentes?

¿Qué son las emociones? ¿Hay emociones buenas y malas?

Molt s’ha escrit al llarg de la història sobre les emocions, la seva definició, el seu significat, la seva funció i les seves conseqüències. Les emocions poden considerar-se com estats afectius de certa intensitat que produeixen sensacions en els nostres sentits i que solen expressar-se per mitjà de sentiments o conductes. Les emocions ens afecten en la nostra vida diària, influeixen en la presa de decisions i en el nostre comportament.

Classificació tradicional de les emocions

Emocions primàries

Serien aquelles innates i no apreses que apareixen de manera automàtica davant de certs estímuls i amb l’objectiu de donar una resposta adaptativa i saludable als mateixos. Serien emocions de curta durada que s’esgotarien un cop desaparegut l’estímul origen. Les emocions primàries més universals serien la por, la tristesa, la ira, l’alegria, el fàstic o la sorpresa.

Emocions secundàries

Aquestes emocions serien apreses, amb un origen mental i sense una funció biològica adaptativa. Podríem considerar-les com a manifestacions d’un problema o conflicte no resolt i com a fruit de la nostra experiència vital. El psicòleg Paul Ekman defensa que aquest tipus d’emocions estan influenciades per un factor cultural. Algunes emocions secundàries serien la culpa, l’enveja o la vergonya.

Les emocions segons Leslie Greenberg

Particularment, una classificació i visió molt útil per entendre les emocions i treballar en psicoteràpia amb els clients és la proposta del psicòleg sud-africà Leslie Greenberg.

Emocions primàries

Serien aquelles emocions que connecten d’una manera directa amb les nostres necessitats més elementals. Aquestes poden classificar-se al seu torn en:

  • Emocions primàries adaptatives: Són aquelles produïdes per una situació o fet actual i que finalitzen quan la situació desapareix. Per exemple, la por sentit davant la presència propera d’algun animal perillós. Un cop l’animal s’allunya la por es va esvaint.
  • Emocions primàries desadaptatives: Són emocions que s’activen en el present però que són provocades o resposta a un fet o situació passada, és a dir, fruit d’un aprenentatge previ. Per exemple, una dona que va patir un abús sexual infantil que s’altera molt i s’entristeix quan és acariciada per un home a l’actualitat.

Emocions secundàries

Es tracta d’aquelles emocions que sorgeixen com a reacció a una altra emoció. Aquest tipus d’emocions solen tapar l’emoció primària. Per exemple, l’home que se sent trist i s’enfada per això. L’enuig tapa l’emoció primària de tristesa, que és l’emoció que hem de treballar en teràpia.

Emocions instrumentals

Són aquelles que d’una manera conscient o inconscient són utilitzades per influir o afectar els altres. Solen relacionar-se amb formes habituals de funcionament com el victimisme, el plor fàcil o l’enuig exagerat. Un exemple seria el cap que es mostra sempre molt enfadat amb els seus treballadors per evitar així les possibles rèpliques d’aquests. Aquestes emocions també són conegudes com “les llàgrimes de cocodril“.