Quant dura una teràpia psicològica?

¿Cuánto dura una terapia psicológica?

Quan ens trobem davant de situacions personals complicades que ens originen malestar psíquic o emocional és habitual que ens plantegem visitar un psicòleg. Una de les preguntes més freqüents que ens fan com a professionals de la psicologia es refereix a la durada del procés terapèutic. En altres paraules, totes les sessions són necessàries per assolir els objectius plantejats, ja que això determinarà l’esforç econòmic i temporal que els clients han de suportar.

Algunes orientacions terapèutiques dins de la psicologia tenen preestablerts plans o propostes d’actuació per a determinades problemàtiques o trastorns psicològics, com poden ser l’ansietat social, els episodis depressius, fòbies diverses o dificultats relacionals o socials. Aquests plans s’organitzen en un nombre determinat de sessions (12, 16, 20, etc.) depenent de cada orientació i cada proposta. Durant aquestes sessions, es realitzen una sèrie d’activitats prefixades i que solen ser dutes a terme de manera força rigorosa. Així doncs, aquests plans poden determinar aproximadament un cost econòmic i una dedicació temporal a la teràpia.

L’enfocament humanista

Sota l’orientació que treball, la psicoteràpia humanista, no és possible determinar o fixar a priori un nombre concret de sessions de teràpia, ja que s’entén el procés terapèutic com un espai on la persona treballa i desenvolupa les seves dificultats en funció de les seves pròpies possibilitats , recursos i de la situació concreta que està travessant. Per tant, la durada de la teràpia dependrà de cada persona, del nombre i profunditat de les dificultats que presenti, de la motivació al canvi, dels seus propis recursos personals i de la seva capacitat de compromís a la seva situació.

La durada i l’èxit terapèutic també dependrà de la qualitat del vincle o aliança terapèutica que és estableixi entre el client i el psicòleg, i és aquí on les actituds d’empatia, congruència i acceptació incondicional del professional s’han de posar en joc de manera que fomenti i generi un clima de confiança i respecte.

A nivell d’exemple, quan una persona acudeix a consulta al·legant problemes d’autoestima, la durada del procés estarà en funció de la gravetat dels símptomes, de l’origen o causes del problema (origen infantil, assetjament infantil, abusos sexuals, problemes de relació, etc.), de la pròpia capacitat de l’individu per explicar, expressar o detectar les seves emocions, pensaments i sensacions corporals, o de la motivació que el client presenti davant la seva situació.

En conclusió, la durada del procés terapèutic podrà oscil·lar entre unes poques sessions (5 o 6 en els millors casos) fins a llargs processos o situacions de creixement personal que poden estendre durant anys. Tot dependrà del client i les seves necessitats.