Trauma psicològic: Com funciona el cervell davant un esdeveniment traumàtic?

El trauma psicològic

El trauma psicològic és el resultat de l’exposició a un esdeveniment estressant inevitable que sobrepassa els mecanismes d’afrontament de la persona. Aquest esdeveniment es caracteritza per una hiperactivació del sistema nerviós autònom (SNA) amb típiques manifestacions com l’acceleració cardíaca, l’increment de tensió muscular, els canvis en la temperatura corporal o l’increment de la sudoració corporal.

Com processa i emmagatzema el nostre cervell els esdeveniments vitals?

Qualsevol esdeveniment ordinari de la nostra vida queda emmagatzemat en la nostra memòria en diferents formes:

  • D’una manera explícita: Són aquells records que som capaços d’expressar narrativament, com els fets, l’ordre dels mateixos, a quina edat ens van passar, que significat van tenir per a nosaltres, etc. Es tracta de la memòria explícita, on la figura cerebral de l’hipocamp juga un paper fonamental per al seu processament i emmagatzematge. És allò que habitualment entenem per memòria.
  • D’una manera implícita: Es tracta de les sensacions corporals que es van tenir en el moment de viure el fet, les emocions que sentim, les conductes més o menys automàtiques que es van realitzar, etc. Es tracta de la memòria implícita o procedimental (més sensorial) on l’amígdala cerebral juga un paper nuclear.

Quan es produeix qualsevol esdeveniment positiu o negatiu (no traumàtic) tota aquesta informació queda emmagatzemada en el nostre cervell d’una manera perfectament integrada i comunicada, amb la qual cosa pot ser recordada de manera més o menys nítida. Podem recordar els fets i associar-los amb les emocions i sensacions corporals que sentim.

Com funciona el nostre cervell davant d’una situació altament estressant?

Davant d’un fet traumàtic, a causa de que la vida de la persona o d’algú del seu entorn corre perill, es produeix una hiperestimulació (estimulació excessiva) del Sistema Nerviós Autònom (SNA).

Això provoca un alt nivell de segregació de cortisol que inhibeix totalment o parcialment la funció de l’hipocamp, fent que no es processi i registri correctament l’experiència, quedant no integrats els components explícits i implícits de la memòria. En altres paraules, els fets traumàtics queden registrats de manera fragmentada i incorrectament connectats.

Aquest funcionament seria l’explicació que alguns pacients de trauma no recordin els fets traumàtics, i que acudeixin a teràpies psicològiques per altres motius com dificultats de relació, queixes de somatització, problemes d’ansietat, depressió, trastorns alimentaris, dissociació, autoagressions, abús de substàncies, canvis sobtats de caràcter o problemes afectius.

És aquest el motiu pel qual és tan important el coneixement i formació dels psicòlegs en processos de trauma.

Llibre recomanat

El Cuerpo Recuerda
  • Títol: El cuerpo recuerda: la psicología del trauma y el tratamiento del trauma.
  • Autor/a: Babette Rothschild
  • Any d’edició: 2015
  • ISBN: 9788494274848