La Teràpia Assistida per Animals

En els últims anys, s’està començant a utilitzar en els tractaments psicològics un tipus de teràpia que utilitza els animals de companyia com a recurs. Estem parlant de la Teràpia Assistida per Animals (TAA), que va ser elaborada centrant-se en els forts vincles que els éssers humans solem establir amb els animals de companyia. Es tracta d’una teràpia molt centrada en el contacte i en l’afecte amb l’animal.

Els animals que se solen utilitzar són els gossos i els gats, que són profundament ensinistrats per poder dur a terme la seva tasca terapèutica, encara que també es poden utilitzar cavalls (hipoteràpia) o dofins (delfinoteràpia).

La Teràpia Assistida per Animals (TAA) és una eina terapèutica seriosa i ordenada, on s’estableixen uns objectius i metes per al procés de recuperació, aspecte que la diferència de l’Activitat Assistida per Animals (AAA) on únicament es produeixen trobades espontànies i no regulats amb animals sense uns objectius concrets.

Beneficis i aplicacions

Tot i ser una teràpia d’aplicació bastant recent, s’han demostrat ia certs beneficis en la salut física i mental de les persones que són intervingudes:

 • S’aconsegueix una major sensació de tranquil·litat.
 • S’aconsegueixen bons nivells de relaxació.
 • Reducció del ritme cardíac.
 • Reducció de la pressió sanguínia.
 • Increment de les interaccions socials.
 • Millora l’autoestima.
 • Es produeix una menor sensació de por.
 • Afavoreix la seguretat.
 • Potència la responsabilitat.
 • Facilita el desenvolupament de l’empatia.
 • Afavoreix el desenvolupament psicomotor i del llenguatge en nens i adolescents.
 • Millora la comunicació no verbal.
 • Protegeix contra la soledat i la depressió.

Afegit a tots els beneficis que acabem de comentar, la Teràpia Assistida per Animals també s’associa a una taxa més baixa de suïcidis en pacients psiquiàtrics i s’ha mostrat com una eina important per recuperar la confiança en si mateixos i en els altres de les persones que han patit abusos i maltractaments.

En tractaments psicològics aquest tipus de teràpia ha estat emprat amb bons resultats en pacients amb esquizofrènia crònica, en el maneig d’emocions en nens i adolescents i en pacients de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

Vídeo recomenat

Enllaços d’interès